Levensverzekeringen

Levensverzekeringen kunnen we onderscheiden in de volgende categorieën;

Spaarverzekeringen
Deze verzekering kan worden gebruikt voor het sparen van een kapitaal voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of een wereldreis. Dit soort verzekeringen, waarbij alleen gespaard wordt, is grotendeels verdrongen door de diverse vormen van banksparen.

Beleggingsverzekeringen
Dit soort verzekeringen worden vaak gebruikt voor dezelfde doeleinden als een spaarverzekering. Het grote verschil is dat er belegd wordt in plaats van gespaard. Hier loopt u dus het beleggingsrisico.

Overlijdensrisicoverzekeringen
De overlijdensrisicoverzekering biedt de zekerheid van een uitkering indien het overlijden binnen de verzekeringsduur plaats vindt. Deze verzekering wordt vaak bij een hypotheek of een financiering afgesloten. Zeker in de afgelopen jaren zijn de premies van de overlijdensverzekeringen sterk verlaagd.

Pensioenverzekeringen
Dit zijn spaar- of beleggingsverzekeringen met als doel om een aanvullend pensioen op te bouwen als er een pensioentekort is. De betaalde premie is fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat de overheid mee betaalt aan het aanvullend pensioen. De uitkeringen vanaf AOW-leeftijd zijn wel belast. Een pensioentekort moet wel worden aangetoond. Hierbij kunnen wij van dienst zijn.

Neem contact op met één van onze adviseurs


Van Bladeren & List
Schoolstraat 34
8102 EM Raalte
Telefoon: 0572-363836
Website: www.hvbl.nl
Email: info@hvbl.nl

hvbl