Hypotheekvormen

Er zijn ontzettend veel verschillende hypotheekvormen. Welke vorm voor u de beste keuze is zal blijken uit het adviestraject. Om u alvast wat voor te bereiden vindt u hier de meest voorkomende hypotheekvormen.

De aflossingsvrije hypotheek:
De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij niet wordt afgelost. Bij verkoop van de woning moet deze hypotheek wel afgelost worden en dat gebeurt dan uit de verkoopopbrengst van de woning.
Een aflossingsvrije hypotheek mag niet meer bedragen dan 50% van de marktwaarde van de woning.

De annuïteitenhypotheek:
De annuïteiten hypotheek is een vorm waarbij elke maand een gedeelte wordt afgelost. Elke maand wordt een vast bedrag betaald en dat bestaat uit rente en aflossing, de zogenaamde annuïteit. Het maandbedrag is elke maand gelijk, alleen wordt elke opeenvolgende maand iets minder rente betaald en iets meer afgelost.
Nadeel van deze vorm is dat bij elke volgende betaling meer wordt afgelost en minder rente wordt betaald. Alleen de rente is fiscaal aftrekbaar met als gevolg dat de netto maandlasten hoger worden.

De lineaire hypotheek:
Bij een lineaire hypotheek betaalt u het geleende bedrag in gelijke delen terug. De aflossingsbedragen zijn tijdens de gehele looptijd hetzelfde. De rente wordt alleen berekend over dat gedeelte van de hypotheek dat nog niet is afgelost. Na elke aflossing wordt uw rentebedrag dus lager en hierdoor ook uw maandlasten. Is uw rente aftrekbaar? Dan kunt u steeds minder rente fiscaal aftrekken.

De spaarhypotheek:
De spaarhypotheek is een hypotheek waarbij aan het eind van de looptijd de hypotheek wordt afgelost uit het opgebouwde spaarkapitaal. Dit sparen gebeurt in de vorm van een spaarhypotheekverzekering. In deze verzekering is meestal ook een uitkering bij overlijden verzekerd.
Zekerheid bij het aflossen van de hypotheek!

De bankspaarhypotheek:
De bankspaarhypotheek is een hypotheek waarbij aan het eind van de looptijd de hypotheek wordt afgelost uit het opgebouwde spaarkapitaal. Dit sparen gebeurt op een speciale bankrekening. Naast deze bankrekening wordt meestal een aparte overlijdensrisicoverzekering afgesloten, zodat er ook bij overlijden kan worden afgelost. Zekerheid bij het aflossen van de hypotheek!

De beleggingshypotheek:
De beleggingshypotheek is een hypotheekvorm waarbij aan het eind van de looptijd wordt afgelost door middel van de opbrengst van de beleggingsrekening of beleggingsverzekering. De uitkomst is afhankelijk van het beleggingsresultaat en dus onzeker.

De krediethypotheek:
De krediethypotheek is een hypotheek waarbij u de mogelijkheid heeft om tot een bepaald maximum geld op te nemen. Het heeft veel weg van een doorlopend krediet. U kunt dus ook tussentijds aflossen en weer opnemen. Voordeel ten opzichte van het doorlopend krediet is dat de rente veelal lager is en dat er geen aflossingsverplichting is. Deze hypotheekvorm wordt vaak voor consumptieve doeleinden gebruikt.

HYPOTHEEK RENTE

Onderstaand treft u de laagste percentages aan van dit moment. Ze gelden met Nationale Hypotheek Garantie en per: 14 september 2023. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend! Neem contact met ons op voor meer informatie.